Soms kan het niet anders en moeten bomen weg

ingevoerd op 02-05-2018

 

Een lekkende hoofdwaterleiding was begin maart de oorzaak van het instorten van een deel van de kademuur van de Nassaukade in Amsterdam. Tijdens de voorbereidingen voor de reparatie raakte nog een waterleiding lek. Beide leidingen en de afsluiters blijken precies onder twee bomen langs de Nassaukade te liggen. Diep onder de grond. En ook een reserve hoofdwaterleiding blijkt daar te liggen. Waternet verzoekt bij het stadsdeel de bomen met spoed te mogen verwijderen om de nodige inspecties en reparaties te kunnen uitvoeren.

De groenbeheerder van het stadsdeel wil hier niet zomaar in meegaan en vraagt Groenadvies Amsterdam bv om een second opinion. Na een bezoek aan de locatie en het ontvangen van gedetailleerde informatie van Waternet komen we tot de volgende conclusie:

De bomen hebben hun wortels diep moeten ontwikkelen omdat ze op het bruggenhoofd ver boven het grondwater staan. Waar platanen elders in Amsterdam een oppervlakkig en uitgestrekte beworteling moeten vormen, is de beworteling van deze twee bomen minder uitgestrekt en veel dieper. Helaas bevinden zich vlak naast en tussen beide bomen afsluiters die nu moeten worden opgegraven. Ook is er ruimte nodig voor de aansluitingen van de twee zinkerbuizen op de haaks hierop staande leiding in de Nassaukade. Alle ontgravingen gaan tot meerdere meters diep.

Onze inschatting is dat hierbij het grootste deel van de beworteling van beide bomen verloren zal gaan. Nog afgezien van het feit dat de bomen niet overeind kunnen blijven bij een dergelijke grootschalige ontgraving vlak langs de stammen.

Helaas is het onvermijdelijk dat de bomen zullen moeten wijken.

Nassaukade2 Nassaukade2