Meer groen in de stad voorkomt hittestress.

ingevoerd op 07-03-2018

Vorig jaar september vond in de Tweede Kamer een debat plaats over hittestress in onze steden. Initiatiefneemster Stientje van Veldhoven concludeerde dat uitbreiding van het groen essentieel is voor de klimaatbestendige, duurzame stad. Groen verbetert het milieu, zorgt voor minder luchtvervuiling, zorgt voor waterberging, dempt geluidshinder en brengt verkoeling.

Dit vond veel bijval onder de collega-Kamerleden en in een aantal moties werd de urgentie van meer groen in de stad, groene daken en gevels onderstreept.

De meteorologische lente is net begonnen, een mooi moment om dit grote belang van groen in de stad weer even voor het voetlicht te brengen.