De iepenpage in Amsterdam

ingevoerd op 03-10-2017

In het standaardwerk over iepen van Hans Heybroek e.a. ‘Iep of Olm’ wordt in het hoofdstuk biodiversiteit op meerdere locaties gesproken over de iepenpage. Dit is een klein dagvlindertje dat volledig van iep afhankelijk is. De rupsen gebruiken hem als voedselplant en de volwassen mannetjes leven vrijwel uitsluitend van luizenmelk hoog in de kroon. De vrouwtjes maken af en toe uitstapjes naar linden of bramen in de omgeving van hun ‘vaste’ boom.

Ten tijde van het verschijnen van het boek (in 2009) was er maar één vaste populatie bekend uit Nederland, twee iepen in Heerlen. De soort bleek vanaf 2014 wijder verspreid te zijn dan gedacht en her en der in Zuid Limburg werden meerdere nieuwe populaties ontdekt. Samen met mijn vriendin vond ik zelf ook twee nieuwe locaties in Heerlen en Bemelen.

Later dat jaar en in 2015 werden ook in Winterswijk en Eindhoven populaties ontdekt. De soort was dus duidelijk ruimer over Nederland verspreid dan gedacht. Inmiddels gaan we ervan uit dat in geheel zuidoost Nederland de soort te verwachten is. Het maakt daarbij niet uit of het solitaire iepen in een park betreft of een rijtje iepen in een straat. De soort maakt gebruikt van iepen op allerhande locaties. Ook blijkt het nauwelijks uit te maken om welke iepensoort of cultivar er staat; op de goudiep na is de soort op vrijwel het gehele gebruikelijke iepensortiment gezien!

In 2016 kwam echter een grote verrassing, de iepenpage werd in Amsterdam aangetroffen! Tijdens het zoeken naar eikenpages (een verwante soort met een vergelijkbare levenswijze maar veel talrijker) werden nabij de afrit van de S107 meerdere iepenpages aangetroffen.  De vlinders zijn daarna door tientallen liefhebbers bewonderd.

In 2017 is door de Vlinderstichting en de gemeente Amsterdam een project gestart om ook elders in Amsterdam naar dit vlindertje te zoeken. Daarvoor zijn vrijwilligers uitgenodigd, waaronder een collega van Groenadvies Amsterdam bv. die na een instructieochtend de stad in kunnen om te gaan zoeken naar deze vlinder.  Tot op heden is mogelijk één extra locatie gevonden in Osdorp.

De aanwezigheid van de iepenpage in Amsterdam kan overigens ook consequenties hebben voor de iepziektebestrijding. De vlinder is namelijk opgenomen in de lijst van beschermde soorten in de wet Natuurbescherming. Iepen die gebruikt worden door deze vlinder kunnen dan niet zonder meer verwijderd worden, zeker niet als het solitaire bomen betreft. 

Voor meer informatie: 

 

iepenpage klein iepenpage klein