Het jaar van de bij, voorbij

ingevoerd op 12-3-2013

Het jaar van de bij, voorbij.

TIJD VOOR ACTIE!

2012 was uitgeroepen tot het jaar van de bij. Dat is voor het onderwerp meestal geen goed nieuws want dan gaat het slecht met de soort. De teloorgang van de bij is, onder andere, veroorzaakt door de intensieve landbouw. Waar vroeger nog kruidige randen langs de velden stonden, wordt nu tot bijna in de sloot gemaaid. Toch zijn er nog voldoende mogelijkheden om het voor de bij weer (over)leefbaar te maken: ontelbare kilometers berm langs provinciale en rijkswegen! Helaas, net wanneer veel wilde zomerbloemen in bloei gaan komen, worden vrijwel alle bermen gemaaid.

De planning van de werkzaamheden voor 2013 ligt misschien nog niet helemaal vast. Een mooi moment om het roer om te gooien. Dus ook een mooi moment om het voor ons voortbestaan zo broodnodige beestje in de schijnwerper te zetten. Het enige wat daarvoor moet gebeuren, is het veranderen van het maaibeleid. En, oké, misschien wat zaaigoed zaaien.

Hoe helpt u de bij? Door hooguit één of tweemaal per jaar te maaien en het maaisel altijd af te voeren. De frequentie hangt af van de samenstelling van de bodem en de grondwaterstand. Klepelen en bestrijdingsmiddelen zijn schadelijk.

Er zijn verschillende zadenmengsels verkrijgbaar, die zorgen voor maandenlang bloeiende bermen. Er zijn mengsels voor lichtere gronden en voor zwaardere gronden.

Wilt u meer weten, kijk dan op www.groenkennisnet.nl/dossiers/Pages/Bijensterfte (http://www.groenkennisnet.nl/dossiers/Pages/Bijensterfte.aspx), want voor je het weet is het voorbij met de bij.