Groenadvies Amsterdam en duurzaamheid

ingevoerd op 19-9-2012

Het zal niemand verbazen dat een “groen-advies-bureau” duurzaamheid in het bloed heeft; vrijwel al onze opdrachten hebben direct of indirect te maken met de wens van de opdrachtgever om bestaand groen te handhaven of om nieuw groen te realiseren. Dus dat duurzame predicaat is gauw verdiend. Maar dat vinden wij bij Groenadvies Amsterdam te gemakkelijk. Al onze adviezen bekijken de ons gestelde vraag vanuit het oogpunt van respect voor de natuur en we zoeken altijd naar mogelijkheden om negatieve effecten van projecten en uitvoeringswerken te voorkomen of verzachten. Niet alleen bij onze onderzoeken en adviezen in het kader van de Flora en faunawet maar zeker ook bij onze meer civieltechnische projecten.

Verder steken we ook de hand in eigen boezem;

We betrekken groene stroom van de Windunie. Daarnaast is de plaatsing van zonnepanelen op ons dak inmiddels gerealiseerd. Elektrische apparaten worden zo veel mogelijk van de netspanning gehaald aan het einde van iedere werkdag. (Stand-byestand beeldschermen!) En om het voor de collega’s aantrekkelijk te maken om met de fiets naar het werk te komen, hebben we speciaal een badkamer geïnstalleerd en kunnen de fietsen inpandig worden gestald. Verder doen we intensief aan hergebruik van materialen, doen we de afwas met de hand en voorkomt onze ‘nee-nee-sticker’ onnodig drukwerk in de brievenbus.

Onze adviesrapportages en offertes worden zo veel mogelijk digitaal geleverd. Een meer milieubelastende postzending is daarmee overbodig.

Onder ‘duurzaam ondernemen’ valt ook het werkklimaat binnen het bedrijf. Wij stimuleren onze mensen om zo veel mogelijk eigen inbreng en verantwoordelijkheid te tonen. Persoonlijke ontwikkeling wordt in brede zin gestimuleerd en gefaciliteerd. Een flexibele inzet is steeds mogelijk waarmee ook zorgtaken worden vergemakkelijkt. Ook de gezondheid van onze mensen hoort bij duurzaam ondernemen; alle werkplekken zijn volledig ergonomisch aanpasbaar, fysiek belastend werk wordt zo veel mogelijk gespreid en voor ontspanning tijdens en na het werk wordt actief gelegenheid geboden.

Tot slot is ook het bieden van stageplekken en het ondersteunen van algemeen nuttige instellingen bij ons vanzelfsprekend. Zo zijn wij een Aequor erkend leerbedrijf en zetten wij ons belangeloos in in het bestuur van de Kring Praktizerende Boomverzorgers, denken wij mee als actief lid van de Nederlandse Vereniging van Taxateurs van Bomen en ondersteunen wij CROW.

Enkele directieleden vervullen verder bestuurswerk in Scouting, EHBO en Vogelwerkgroepen.