Niet over een nacht ijs!

ingevoerd op 12-9-2011

Een gemeente in Noord-Holland is prima in staat om de bomen zelf op deskundige wijze te beoordelen en te onderhouden. Toch kwamen ze enkele exemplaren tegen die een zodanige expertise vereisten dat ze Groenadvies Amsterdam bv om hulp vroegen.
Het zijn allemaal bomen van de monumentale bomenlijst van de gemeente. Eén staat er zelfs op de landelijke monumentale bomenlijst van de Bomenstichting. En wat een bijzondere bomen bleken het te zijn! Helaas moesten we voor een aantal toch een stevige (de stevigste…) ingreep adviseren. Zelfs als ervaren specialist moet je in zo’n geval toch even slikken en ga je met het opstellen van je advies niet over een nacht ijs!