Trekproeven blijven veelgevraagd

ingevoerd op 5-5-2011


Soms leidt wortelschade door werkzaamheden tot instabiele bomen met alle risico’s voor de omgeving tot resultaat. In een kleiner aantal gevallen staat een boom op zo’n slechte groeiplaats dat de wortels de boom (niet) goed meer overeind kunnen houden.
Met de Omegam boomtrekproef© kan duidelijkheid worden verkregen. Een gedetailleerd advies leert de beheerder of en zo ja welke mate van snoei de situatie weer veilig stelt.