Regelmatige controle op iepziekte werpt zijn vruchten af.

ingevoerd op 2-7-2010

 
U kunt onze ’iepengoeroe’ Pierre van der Wielen weer tegenkomen in Amsterdam waar hij de iepen op volkstuincomplexen, begraafplaatsen en in particuliere tuinen controleert op iepziekte. Daarnaast hangen verdeeld over de stad lokvallen voor de iepenspintkevers, die mede verantwoordelijk zijn voor de verspreiding van de schimmel die  iepziekte veroorzaakt. Twee keer per seizoen worden deze vallen opgehaald en tellen we de kevers. Hieruit is op te maken of in een bepaalde buurt een zogenaamde broedboom staat of dat er ergens besmet iepenhout is opgeslagen. Gerichte zoekacties kunnen dan erger iepenleed voorkomen. De resultaten van de eerste ronde zijn binnenkort bekend. De vallen zijn in week 26 opgehaald en de kevers worden geteld.

Ook voor de provincie Noord-Holland rijden wij de wegen af op zoek naar zieke iepen. De uitvalcijfers in de provincie dalen gestaag dankzij onze (gezamenlijke) inspanning.

Spinselmot vliegt uit.
De periode van ingepakte struiken en bomen door de spinselmot is bijna achter de rug. De struiken komen weer in blad en de vlinders vliegen uit.

Massaria.
Deze ziekte in platanen breidt zich, helaas, langzaamaan uit over Nederland.
In een aantal stadsdelen voeren we weer massaria-inspecties uit en het ziet er naar uit dat er sprake is van een lichte toename van het aantal aangetaste takken.

Kwaliteitverbetering.
Een grote gemeente in het westen van het land vroeg ons mee te denken over een verbetering van het gemeentelijke groenbeheer. Leuk; daar kunnen we veel van onze ervaring in kwijt.

Meester voor een uurtje.
Bart Stoffer heeft een les mogen verzorgen voor een grote groep leerlingen van basisschool Amstelmeer over de (on-)mogelijkheden een grote boom te verplanten.
De boom staat op hun voormalige schoolplein en moet plaatsmaken voor nieuwbouw. Als deze kinderen later groenbeheerder worden, gaan we nog genieten van al het groen in de stad!

Zorgplichtkeuringen en nader onderzoek.
Voor verschillende opdrachtgevers hebben we weer grote zorgplichtkeuringen uitgevoerd en starten we nog met andere. Ook voeren we nog nadere technische keuringen van individuele bomen uit.

Hoe vang je een teek?
Mocht u in een park of bos iemand zien lopen die met een grote witte lap aan een stok over de lage begroeiing veegt, dan is de kans groot dat Pierre van der Wielen teken aan het vangen is. Een deel van de teken die we vangen, sturen we op naar een laboratorium om ze te laten analyseren op de Borrelia bacterie. Deze bacterie veroorzaakt de ziekte van Lyme. De opdrachtgever wil graag weten hoeveel teken er zijn en hoeveel daarvan bacteriedrager zijn.

Flora en fauna.
Voor aanvang van nieuwbouw- of renovatieprojecten verzorgen wij de ecoscan. Hierbij wordt gekeken naar welke beschermde diersoorten en planten aanwezig zijn en welke maatregelen nodig zijn om verstoring te voorkomen of te beperken. Maar niet alleen bij dergelijke projecten komt deze vraag aan de orde, ook naar aanleiding van onderhoud (maaiwerk) wordt steeds vaker een ecoscan uitgevoerd.

Schade- of waardetaxatie.
In toenemende mate kloppen boombeheerders aan voor een taxatie. Taxaties kunnen worden uitgevoerd wanneer een boom is beschadigd of wanneer er sprake is van bijvoorbeeld herplantplicht. In het eerste geval kan het berekende schadebedrag worden verhaald op de veroorzaker. In het tweede geval wordt de waarde bepaald van de bomen die moeten verdwijnen, zodat later een gelijkwaardig bestand kan worden aangeplant. Maar soms ook wordt de monetaire waarde gebruikt om het belang van groen te onderbouwen.

Voldoende standvast?
Mocht er om wat voor reden dan ook, bijvoorbeeld wortelschade of aantasting van de stamvoet, getwijfeld worden aan de stabiliteit van een boom: met onze Omegam boomtrekproef© kunnen wij deze twijfel voor u wegnemen.

Renoveren met of ondanks groen?
Hoe houdt men het groen in stand en kan de renovatie toch gladjes verlopen?
Veelomvattend m.b.t. tot te onderzoeken aspecten zijn de grootschalige renovatieprojecten waarvoor wij vooronderzoek uitvoeren en adviesrapportages opstellen. (Gelukkig ook weer een hele reeks kleinere projecten.)